27 septiembre 2018

O CORPO HUMANO

QUE SON AS CÉLULAS?
ESTRUTURA DOS SERES VIVOS

FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
  
                                                           Aparello respiratorio             
                                                            
Aparello circulatorio
                             Aparello excretor
                                                                                  
Aparello dixestivo

18 septiembre 2018

O UNIVERSO


O Sistema Solar.  Movementos da Terra. Fases da lúa.
                                                 Puzzle do Sistema Solar                  
                           Pregúntalle a un astrónomo

16 septiembre 2018

LA ACENTUACIÓN


               
Sílaba tónica I                                                       La tilde I
Sílaba tónica II                                                      La tilde II
Acentuación con Don Quijote                               La comunicación
Palabras agudas, llanas y esdrújulas